ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ

 • ਸਥਾਪਨਾ : 1972
 • ਸਿੱਖਿਆ : 6 ਕਲਾਸ ਤੋਂ 8 ਕਲਾਸ ਤੱਕ
 • ਅਪਗਰੇਡ : 1980
 • ਸਿੱਖਿਆ : 6 ਕਲਾਸ ਤੋਂ 10 ਕਲਾਸ ਤੱਕ +1, +2 ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੁ
 • ਸਾਲ : 26.7.2003
 • ਕੁੱਲ ਸਟੱਡੀ ਰੂਮ : 9
 • ਆਫਿਸ : 1
 • ਸਾਇੰਸ ਰੂਮ : 1
 • ਗਣਿਤ ਰੂਮ : 1
 • ਕੰਮਪਿਊਟਰ ਰੂਮ : 1
 • ਕਲਰਕ ਰੂਮ : 1
 • ਸਿਲਾਈ ਰੂਮ : 1
 • ਸਟੋਰ ਰੂਮ : 1
 • ਕੰਟੀਨ : 1
 • ਸਟਾਫ ਰੂਮ : 1
 • ਜਨਰੇਟਰ ਰੂਮ : 1
 • ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ : 1
 • ਕੁੱਲ ਰੂਮ : 20
 • ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਦਾਨ
 • ਸਟੇਡੀਅਮ
 • ਸਟੇਜ ਸਟੇਡੀਅਮ

ਕੁੱਲ ਬੱਚੇ

 • ਲੜਕੇ : 116
 • ਲੜਕੀਆਂ : 97